Pay By Link

Credit/Debit Card

Bitcoin

14kqyVRuQ1JfqcwewGeBSh3LQdRRpc4zPc

Cash App

Cashtag- $drshah

Paytm

      966-543-2950

Send Money with Gmail

shah.rahulpc@gmail.com

Venmo 

@Dr-Rahul-Shah

Western Union

Ashish Sonawane

Pune,Maharashtra,India

MoneyGram

Kantilal Shah

Pune,Maharashtra,India

Al Ansari Exchange

Chandrakant Kharat

Pune,Maharashtra,India

3

Xpress Money

Chandrakant Kharat

Pune,Maharashtra,India

Skrill

ytdigitalmedia@gmail.com